Certyfikacja i akredytacja

Czym jest jakość? Jakość jest określana w literaturze przedmiotu jako zespół właściwości charakteryzujących dany wyrób, które determinują zdolność opisywanego wyrobu do realizacji bieżących i potencjalnych potrzeb [PN-EN 2840/93]. Tak definiowana jakość nie dotyczy jedynie produktów i wyrobów – jakość wyrobu

Jak zadbać o filtr DPF

JAK ZADBAĆ O FILTR DPF Filtr DPF służy do uzyskania lepszego spalanie paliwa. W wyniku tego, do otoczenia wydostaje się mniej toksycznych gazów i cząstek stałych. Regeneracja tego urządzenia odbywa się podczas jazdy samochodem. Ale jednocześnie powoduje ona często uszkodzenie