Metale ciężkie i pestycydy mogą w bardzo łatwy sposób trafić do naszego organizmu poprzez łańcuch gleba-roślina-człowiek. Niestety przeprowadzane badania gleb nie są wystarczające ponieważ prowadzone są nie na każdym terenie, a wszystko w większości zależy od rolników i od tego jaką żywość spożywamy w swoim jadłospisie.
Ponieważ problem zanieczyszczenia gleb jest dość poważny, to na tyle nie jest to jednak zjawisko powszechne, a większość terenów Polski jest czysta. W obecnym czasie Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa prowadzi badania w 216 punktach w kraju w ramach programu „Monitoring chemizmu gleb ornych Polski. Badania te mają na celu sprawdzenie zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem gruntów występujących w ziemi, glebie i wodzie.

Zanieczyszczenia zostały wskazane w 2-3% użytków rolnych w skali kraju, a większość z nich występuje na Śląsku.

Konkretną działkę bada się, gdy jest podejrzenie zanieczyszczenia

Według danych GUS niemożliwe jest przebadanie wszystkich działek, które zostają przeznaczone pod uprawę, a tym samym nie możliwe jest przeprowadzenie remediacji na wszystkich wskazanych terenach. Badania wykonuje się tylko w przypadku istnienia jakichś przesłanek, dotyczących możliwości wystąpienia zanieczyszczenia. Jeśli jednak zaistnieje jakaś przesłanka mówiąca o zanieczyszczeniu, wówczas wykonuje się badanie środowiska  gruntowo-wodnego, a następnie remediację terenu. Szczegółowy proces postępowania został opisany z rozporządzeniu i zawiera on 8 etapów. Należy jednak pamiętać, że wszystkie metody i system działania remediacji zależy od działalności prowadzonej na danym terenie oraz od planowanych inwestycji. Link Tu.

Konsekwencje przedostania się zanieczyszczeń do żywności

Czasami może również dojść do przedostania się zanieczyszczeń do żywności, co z kolei jest ogromnym zagrożeniem dla konsumentów. Zagrożenie to może doprowadzić do uszkodzenia układu nerwowego, zaburzeń równowagi, problemów z oddychaniem, zawrotów głowy, a nawet całkowitego zatrucia organizmu. Niezwykle ważny w takich wypadkach jest odpowiedni dobór gatunków roślin uprawianych na zagrożonych terenach, które będą odporniejsze na zanieczyszczenia a co za tym idzie zdrowe dla ludzi. W trakcie zakupów spożywczych warto zwrócić uwagę z jakiego terenu pochodzą dane owoce i warzywa.

Gleba oczyszcza się sama tylko do pewnego momentu

Stopień zanieczyszczeń występujących w ziemi zmniejsza się razem z upływem czasu. Jeśli jednak zależy nam na czasie warto wspomóc się biologicznymi metodami oczyszczania gleb, które polegają na hodowli odpowiednich roślin. Metody takie niestety są bardzo rzadko stosowane i tak naprawdę nie wiele osób słyszało o nich, ze względu na ich duży koszt, mała efektywność i praktyczność. Najlepszym z możliwych rozwiązań jest w dalszym ciągu przeprowadzenie remediacji, przed uprawianiem ziemi.

Więcej na podstawie: www.hydrogeotechnika.pl

Zanieczyszczenie gleb w Polsce