Certyfikacja i akredytacja

Czym jest jakość? Jakość jest określana w literaturze przedmiotu jako zespół właściwości charakteryzujących dany wyrób, które determinują zdolność opisywanego wyrobu do realizacji bieżących i potencjalnych potrzeb [PN-EN 2840/93]. Tak definiowana jakość nie dotyczy jedynie produktów i wyrobów – jakość wyrobu